Política de vendes i devolucions

OBJECTE I GENERALITATS

 

Les presents Condicions Generals d’ús, condicions de venda i política de privacitat regulen l’ús del lloc web www.agit.cat de la qual AGIT 2004, S.L. (d’ara en endavant L’EMPRESA) amb CIF B63669212 i domicili en C / Bruguera 190 en Calella 08370 Barcelona Espanya és titular.

A través del seu lloc www.agit.cat, L’EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició.

 

A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de “Client”, la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que L’EMPRESA posteriorment comunica a través de correu electrònic.

 

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar ni iniciïn una compra de producte (en endavant, “Usuaris”). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.
CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar els seus comentaris per email a: administracio@agit.es

 

 

PREUS

 

Tots els preus dels productes que s’indiquen a través de la pàgina web no inclouen l’IVA.

 

PAGAMENT

 

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. Al preu inicial que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts se li sumaran el 21% IVA.

 

El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues), transferència o ingrés en compte i Paypal. La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d’estalvis espanyol. El pagament amb targeta es realitza amb els seus protocols de seguretat.

 

 

SEGURETAT

 

L’EMPRESA compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 256 bits, que asseguren que només sigui intel•ligible per a l’ordinador del Client i el del Lloc Web. D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

 

Que el Client està comunicant les seves dades al centre servidor de L’EMPRESA i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

 

Que entre el Client i el centre servidor de L’EMPRESA les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

 

 

FORMALITZACIÓ DE COMANDES

 

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les condicions d’ús i la confirmació del procés de compra, L’EMPRESA enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.

 

 

DEVOLUCIÓ DE COMANDES

 

EL CLIENT disposa de 14 dies naturals, des de la data de compra, per retornar la comanda.

 

L’EMPRESA retornarà l’import íntegre de la comanda en els 14 dies naturals següents a la comunicació enviada pel client a administracio@agit.es sol•licitant devolució de la comanda.

 

 

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

 

L’EMPRESA ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que es inclouen a la web.

 

S’adverteix a Clients i Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel•lectual i industrial.

 

Així mateix, i sense perjudici de l’anterior, el contingut d’aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

 

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de L’EMPRESA.

 

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel•lectual i / o industrial, així com l’ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l’EMPRESA.

 

L’EMPRESA informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel•lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la web.

 

Tan sols s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l’usuari l’únic responsable del mal ús dels mateixos.

 

 

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

 

L’EMPRESA no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

 

  • De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d’aquesta web o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel•lectual i / o industrial de continguts de la web o de tercers.

 

  • Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i / o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti l’Usuari.

 

  • Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els clients o Usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos en la web, ja siguin autoritzats o no.

 

  • Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a L’EMPRESA mitjançant via contractual.

 

  • De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s’organitzin a través de o entorn a la web i / o webs d’enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els Clients o Usuaris particulars i / o col•lectius a conseqüència d’aquestes comunicacions i / o diàlegs.

 

L’EMPRESA no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

 

  • Errors o retards en l’accés al Lloc Web per part del Client a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’EMPRESA.

 

  • Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

 

  • Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.

 

  • De la no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada pel Client per a l’enviament de la confirmació de la comanda.