Programes Tècnics a Madrid

Aplicacions per a instal·ladors electricistes a Madrid

ELECS Madrid

Programa per a electricistes a Madrid

Confecció de la Memòria Tècnica de Disseny de Baixa Tensió (Esquema Unifilar, Memòria Tècnica i Certificats).

Exemple Memòria

Realització pràctica des de la línia d’enllaç fins a receptors.
Contracte de Manteniment.

Exemple Manteniment

Croquis de la instal·lació.

Plànol de situació.

 • Projectes fins a 12 diferencials.
 • 4 diferencials per pàgina impresa.
 • Possibilitat de definir subquadres.
 • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de copiar-lo i modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
 • Visualització de qualsevol document.
 • Impressió de les instruccions de instal·lació.
 • Fins a 3 tècnics per programa.
 • Impresos oficials de la Comunitat de Madrid.
Manual Elecs Madrid
Manual Croquis Elecs Madrid
Vídeo Guia Elecs Madrid

LGA Madrid

Programa per a instal·ladors electricistes a Madrid

Confecció de l’Esquema Unifilar i Memòria Tècnica de la Línea d’Enllaç (fins l’ICPM).

Exemple

* Calcula la Càrrega Total de la Línea d’Enllaç.

 • Projectes fins a 54 comptadors.
 • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
 • Visualització de qualsevol document.
 • Fins a 3 tècnics per programa.
Manual Lga Madrid

Col·laboradors destacats

Busques un instal·lador?

Instal·ladors de llum, aigua, gas, clima, domòtica, automatismes, telecos i renovables per població, província, serveis i inclús per proximitat geogràfica fent ús del servei GPS.

Anar a lampista.cat