Akua

94,00

Descripció

Software per a instal·ladors d’aigua.

AKUA

Programa per a lampistes i fontaneria de Catalunya

Confecció dels Butlletins Oficials d’Aigua.
Plantilla de la Bateria.

  • Basat en valors nominals segons normativa, realitza el càlcul de vivenda i coloca automàticament el valor de comptador.
  • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de copiar-lo i modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
  • Visualització de qualsevol document.
  • Fins a 3 tècnics per programa.