Pack Complet Catalunya

159,00

ELECS + LGA + ITECS + AKUA + GASS

Descripció

Software per a instal·ladors d’electricitat, aigua, gas, calefacció i tèrmiques.

ELECS Catalunya

Programa per a electricistes de Catalunya

Confecció de la Memòria Tècnica de Disseny de Baixa Tensió (Esquema Unifilar, Memòria Tècnica i Certificats).

Butlletí de Reconeixement.

Contracte de Manteniment.

Croquis de la instal·lació.

Plànol de situació.

* Inclou Declaració Responsable.

 • Projectes fins a 36 diferencials.
 • 4 diferencials per pàgina impresa.
 • Possibilitat de definir subquadres.
 • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de copiar-lo i modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
 • Visualització de qualsevol document.
 • Fins a 3 tècnics per programa.

 

LGA Catalunya

Programa per a electricistes de Catalunya

Confecció de l’Esquema Unifilar i Memòria Tècnica de la Línea d’Enllaç (fins l’ICPM).

* Calcula la Càrrega Total de la Línea d’Enllaç.

 • Projectes fins a 54 comptadors.
 • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
 • Visualització de qualsevol document.
 • Fins a 3 tècnics per programa.

 

ITECS Catalunya

Programa per a instal·ladors electricistes de Catalunya

Confecció dels Certificats Oficials d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE).

Certificat de Manteniment + Contracte de Manteniment.

Certificat Canvis en la Instal·lació (ITE 7).
Certificat d’Instal·lacions Petrolíferes.

Càlculs Justificatius per Acondicionament d’Aire, ACS/Solar i Calefacció.

Croquis de la instal·lació.

 • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de copiar-lo i modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
 • Visualització de qualsevol document.
 • Fins a 3 tècnics per programa.

 

AKUA

Programa per a lampistes i fontaneria de Catalunya

Confecció dels Butlletins Oficials d’Aigua.
Plantilla de la Bateria.

 • Basat en valors nominals segons normativa, realitza el càlcul de vivenda i coloca automàticament el valor de comptador.
 • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de copiar-lo i modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
 • Visualització de qualsevol document.
 • Fins a 3 tècnics per programa.

 

GASS

Programa per a instal·ladors de gas de Catalunya

Confecció dels Certificats d’Instal·lació de Gas (Individual, Comuna i Escomesa).
Confecció del Certificat de Revisió Periòdica de Gas.
Confecció del Certificat de Posada en Marxa.

Informe Anomalies Instal·lació Receptora.

Informe Anomalies Instal·lació Comuna.

Croquis Isomètric (120º) de la Instal·lació.

 • Contempla les noves normatives de Gas.
 • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de copiar-lo i modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
 • Visualització de qualsevol document.
 • Fins a 3 tècnics per programa.