Pack Elèctric Madrid

125,00

ELECS + LGA

Descripció

Software per a instal·ladors d’electricitat a Madrid.

ELECS Madrid

Programa per a electricistes a Madrid

Confecció de la Memòria Tècnica de Disseny de Baixa Tensió (Esquema Unifilar, Memòria Tècnica i Certificats).

Realització pràctica des de la línia d’enllaç fins a receptors.
Contracte de Manteniment.

Croquis de la instal·lació.

Plànol de situació.

 • Projectes fins a 12 diferencials.
 • 4 diferencials per pàgina impresa.
 • Possibilitat de definir subquadres.
 • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de copiar-lo i modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
 • Visualització de qualsevol document.
 • Impressió de les instruccions de instal·lació.
 • Fins a 3 tècnics per programa.
 • Impresos oficials de la Comunitat de Madrid.

 

LGA Madrid

Programa per a instal·ladors electricistes a Madrid

Confecció de l’Esquema Unifilar i Memòria Tècnica de la Línea d’Enllaç (fins l’ICPM).

* Calcula la Càrrega Total de la Línea d’Enllaç.

 • Projectes fins a 54 comptadors.
 • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
 • Visualització de qualsevol document.
 • Fins a 3 tècnics per programa.