Pack Elèctric Balear

125,00

ELECS + LGA

Descripció

Software per a instal·ladors d’electricitat a Illes Balears.

ELECS Balear

Programa per a electricistes a les Balears

Confecció de la Memòria Tècnica de Disseny de Baixa Tensió (Esquema Unifilar, Memòria Tècnica i Certificats).

Contracte de Manteniment.

Croquis de la instal·lació.

Plànol de situació.

  • Projectes fins a 36 diferencials.
  • 4 diferencials per pàgina impresa.
  • Possibilitat de definir subquadres.
  • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de copiar-lo i modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
  • Visualització de qualsevol document.
  • Fins a 3 tècnics per programa.

 

LGA Balear

Programa per a electricistes a les Balears

Confecció de l’Esquema Unifilar i Memòria Tècnica de la Línea d’Enllaç (fins l’ICPM).

* Calcula la Càrrega Total de la Línea d’Enllaç.

  • Projectes fins a 54 comptadors.
  • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
  • Visualització de qualsevol document.
  • Fins a 3 tècnics per programa.