Pack Complet Balears

148,00

ELECS + LGA + ITECS

Descripció

Software per a instal·ladors d’electricitat i tèrmiques.

ELECS Balear

Programa per a electricistes a les Balears

Confecció de la Memòria Tècnica de Disseny de Baixa Tensió (Esquema Unifilar, Memòria Tècnica i Certificats).

Contracte de Manteniment.

Croquis de la instal·lació.

Plànol de situació.

 • Projectes fins a 36 diferencials.
 • 4 diferencials per pàgina impresa.
 • Possibilitat de definir subquadres.
 • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de copiar-lo i modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
 • Visualització de qualsevol document.
 • Fins a 3 tècnics per programa.

 

LGA Balear

Programa per a electricistes a les Balears

Confecció de l’Esquema Unifilar i Memòria Tècnica de la Línea d’Enllaç (fins l’ICPM).

* Calcula la Càrrega Total de la Línea d’Enllaç.

 • Projectes fins a 54 comptadors.
 • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
 • Visualització de qualsevol document.
 • Fins a 3 tècnics per programa.

 

ITECS Balear

Programa per a instal·ladors electricistes a les Balears

Confecció dels Certificats Oficials d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE 3 /5 / 7).

Certificat Anual de Manteniment (ITE 6) + Contracte de Manteniment.
Certificat d’Instal·lacions Petrolíferes.

Càlculs Justificatius per Acondicionament d’Aire, ACS/Solar i Calefacció.
Croquis de la instal·lació.

 • Creació d’un únic projecte amb la possibilitat de copiar-lo i modificar-lo tantes vegades com es vulgui.
 • Visualització de qualsevol document.
 • Fins a 3 tècnics per programa.